Pořadatelé

Jádro pořadatelů je z Turistického oddílu mládeže Roháči. Turistický oddíl mládeže Roháči vznikl v roce 1986 po rozpadu oddílu Rysy. Je členěn na jednotlivé družiny, které se scházejí vždy jednou týdně. Zde se dětem věnují rádcové ve věku kolem 15 - 20 let. Děti se učí pracovat s mapou, orientovat se v terénu, hledat spojení ve vlakovém a autobusovém jízdním řádu, poznávat rostliny a zvířata nebo hrají divadlo. Celý oddíl se schází jednou měsíčně na oddílové schůzce, kde si děti zahrají hry, dovědí se informace na príští mesíc a dostanou oddílový časopis. Oddíl pořádá i víkendové akce. Vrcholem činnosti jsou pak tábory Letní a Zimní Expedice. Náš oddíl se také podílí na pořádání ekologických či sportovně turistických akcí, za všechny lze jmenovat Přechod republiky, Turistický závod mládeže či Běh Járy Cimrmana. Nábor nových členů bývá z začátkem školního roku, ale je možný i v jiném období.


Obrázky z roku 2010
Úvod
Historie
Výsledky
Kufroběžci
Kontakt
Propozice
Galerie vítězů
Fotogalerie

Běh Járy Cimrmana - zážitek pro všechny generace

Všechny cesty vedou do Liptákova! Běh Járy Cimrmana Všechny cesty vedou do Liptákova!
Nejstarší kufroběžecký závod na Kladensku

Čestná listina hostesek a hostesů

Pavel Kratina
Sportovců 3035
272 04 Kladno 4
Telefon 724 164 258
Mail pavelhop@volny.cz

Petra Hoffmanová
Markéta Kratinová
Kamča Krucká
Marian Krucký
Mirek Luštinec
Malá Dana Marečková
Luděk Maulis
Petra Kulička Maulisová
Kamča Neškovská
Miloš Neškovski
Katka Plimlová
Kamil Podroužek
Helča Podroužková
Gabča Podroužková
Jiří Boban Slovák
Daniel Houba Šenkýř
Michaela Šenkýřka Štáfková
Věra Špunt Venclová
Luděk Keďul Vychodil
Terka Wyderka
Mona Zabarah
   Mona Zabarah, Markéta Kratinová, Michaela Šenkýřová, Luděk Maulis, Petra Hoffmanová, Marian a Kamča Kruckých, Gabriela Podroužková, Petra Maulisová, Monča a Mišo Neškovských (v tom posledním páru jsem předběhl dobu)
>

Prosím všechny pořadatele, kteří se tady nenašli, i ty, kteří se našli a vědí o někom,
kdo závod někdy v historii pořádal a stejně by se tady nenašel, aby mi dali vědět.
U dívek a žen všech jmen jsem se snažil použít aktuální příjmení. Pokud se mi to
u někoho nepodařilo, ozvěte se.