Pořadatelé

Jádro pořadatelů je z Turistického oddílu mládeže Roháči. Turistický oddíl mládeže Roháči vznikl v roce 1986 po rozpadu oddílu Rysy. Je členěn na jednotlivé družiny, které se scházejí vždy jednou týdně. Zde se dětem věnují rádcové ve věku kolem 15 - 20 let. Děti se učí pracovat s mapou, orientovat se v terénu, hledat spojení ve vlakovém a autobusovém jízdním řádu, poznávat rostliny a zvířata nebo hrají divadlo. Celý oddíl se schází jednou měsíčně na oddílové schůzce, kde si děti zahrají hry, dovědí se informace na príští mesíc a dostanou oddílový časopis. Oddíl pořádá i víkendové akce. Vrcholem činnosti jsou pak tábory Letní a Zimní Expedice. Náš oddíl se také podílí na pořádání ekologických či sportovně turistických akcí, za všechny lze jmenovat Přechod republiky, Turistický závod mládeže či Běh Járy Cimrmana. Nábor nových členů bývá z začátkem školního roku, ale je možný i v jiném období.


Obrázky z roku 2010
Úvod
Historie
Výsledky
Kufroběžci
Kontakt
Propozice
Galerie vítězů
Fotogalerie
Počítadlo.cz

Běh Járy Cimrmana - zážitek pro všechny generace

Všechny cesty vedou do Liptákova! Běh Járy Cimrmana Všechny cesty vedou do Liptákova!
Nejstarší kufroběžecký závod na Kladensku

Běh Járy Cimrmana

Máme za sebou již 28. ročník Běhu Járy Cimrmana. Jaký byl?
Teplý a slunečný pro všechny účastníky. Teplota překročila 21 stupňů Celsia, na slunci bylo ještě víc.
Vítězný pro majitele putovního kufru Matyáše Benedikta.
Početný z hlediska startovního pole - kolem osmdesáti účastníků.
Bloudivý pro ty, kdo bohužel odbočili po šipce, kterou udělal do lesa neznámý zloduch.
Uspěchaný díky zpoždění zaviněnému navigací zakufrovaných kufroběžců na správnou cestu.
Krvavý pro loňského držitele putovního kufru, který se při pádu pořezal na ruce o poškozené ucho kufru.
Vynechaný pro Petru Vargovou, která chyběla poprvé v historii.
Úspěšný pro partu pořadatelů - zase jsme to dali, byť v omezeném počtu.
Zdokumentovaný díky Jiřímu Skálovi a Jitce Krňanské, nezávislým novinářům a fotografům.
A hlavně krásný díky Vám všem, kdo jste se na něm podíleli jako pořadatelé, účastníci a diváci.
Díky! Odkazy na mediální ohlasy a fotky hledejte průběžně na této stránce.
Nabízíme ke stažení fotografie Jiřího Skály a Jitky Krňanské.
Vyšla též reportáž v Kladenských listech.
Přibylo také album od Josefa Fliegera.
A konečně jsou tu výsledky.
Příště se sejdeme patrně v neděli 11. října 2020.

        Obrázek z průběhu závodu

                                                       Foto Kladenské listy