Pořadatelé

Jádro pořadatelů je z Turistického oddílu mládeže Roháči. Turistický oddíl mládeže Roháči vznikl v roce 1986 po rozpadu oddílu Rysy. Je členěn na jednotlivé družiny, které se scházejí vždy jednou týdně. Zde se dětem věnují rádcové ve věku kolem 15 - 20 let. Děti se učí pracovat s mapou, orientovat se v terénu, hledat spojení ve vlakovém a autobusovém jízdním řádu, poznávat rostliny a zvířata nebo hrají divadlo. Celý oddíl se schází jednou měsíčně na oddílové schůzce, kde si děti zahrají hry, dovědí se informace na príští mesíc a dostanou oddílový časopis. Oddíl pořádá i víkendové akce. Vrcholem činnosti jsou pak tábory Letní a Zimní Expedice. Náš oddíl se také podílí na pořádání ekologických či sportovně turistických akcí, za všechny lze jmenovat Přechod republiky, Turistický závod mládeže či Běh Járy Cimrmana. Nábor nových členů bývá z začátkem školního roku, ale je možný i v jiném období.


Obrázky z roku 2010
Úvod
Historie
Výsledky
Kufroběžci
Kontakt
Propozice
Galerie vítězů
Fotogalerie

Běh Járy Cimrmana - zážitek pro všechny generace

Všechny cesty vedou do Liptákova! Běh Járy Cimrmana Všechny cesty vedou do Liptákova!
Nejstarší kufroběžecký závod na Kladensku

Galerie vítězů

1992 Tomáš Bartušek
1993 Kamil Podroužek
1994 Robert Fritsch
1995 Václav Hamouz
1996 Miroslav Fanta
1997 Miroslav Fanta
1998 David Hladký
1999 Jaroslav Kettner
2000 Jan Vimer
2001 Jiří Lébr
2002 Zdeněk Kučera
2003 Zdeněk Kučera
2004 Martin Šimůnek a Jiří Vlček
2005 David Mikulička
2006 David Svoboda
2007 David Svoboda
2008 Miloš Kmuníček
2009 Josef Krejsa
2010 Miloš Kmuníček
2011 Pavel Cabrnoch
2012 Zuzana Dlouhá a Vladimír Dlouhý i Miloš Kmuníček
2013 Vladimír Dlouhý
2014 Daniel Krupička
2015 Daniel Krupička
2016 Zbyněk Šimůnek
2017 Daniel Krupička
2018 Martin a Zbyněk Šimůnkovi
2019 Matyáš Benedikt
   Mona Zabarah, Markéta Kratinová, Michaela Šenkýřová, Luděk Maulis, Petra Hoffmanová, Marian a Kamča Kruckých, Gabriela Podroužková, Petra Maulisová, Monča a Mišo Neškovských (v tom posledním páru jsem předběhl dobu)